Utstilling "Magiske Lillomarka" - Grefsenkollen - Photographer Gunnar Kopperud
  • Exhibitions
  • Utstilling "Magiske Lillomarka" - Grefsenkollen

Utstillingen "Magiske Lillomarka" på Grefsenkollen 


Kom å se bildene rundt i restauranten på Grefsenkollen.

I flere år har jeg gått turer på kryss og tvers i Lillomarka – Fantastisk variert og spesiell natur.

Jeg har en spesiell fascinasjon for å fange lyset og fargene i motiver som har en magisk atmosfære. Den norske naturen, byer, og genuine menneskemøter er favorittmotiver. Jeg benytter ulike foto og redigeringsteknikker for å gjenskape den spesielle atmosfære i motivene. Jeg elsker å gå inn i “sonen” - å være i øyeblikket når jeg fanger det jeg opplever gjennom kameraet.

Flere bilder fra området rundt Grefsenkollen og restauranten: http://www.gunnarkopperud.com/Norway/GrefsenkollenOslo

Tittel, bekrivelse og pris ser du ved å klikke på bildet

Bestill et bilde:
Epost gunnar.kopperud@gmail.com
Mobil 48018908

Bilder fra Grefsenkollen

Bilder du kan se på utstillingen

ActionActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpic AspectRectable 18dpic AspectSquare 18dpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenFullScreenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareSizesStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWarningWrenchXCrossActionActionAltAddAdjustAlertAlert2AmazonAndroidAppleArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropCursorMoveDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2FullScreenSlimGalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLightroomLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSizesSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs
Powered by SmugMug Log In